Tytuł projektu

WZROST KONKURENCYJNOŚCI FIRMY OPIFEX-SKA POPRZEZ WZORNICTWO

Krótki opis projektu

Przedmiotowy projekt pn. „Wzrost konkurencyjności firmy OPIFEX-SKA poprzez wzornictwo” zakłada przeprowadzenie audytu wzorniczego przez wyłonionego w drodze konkursu ofert wykonawcę, którego wynikiem będzie kluczowy dokument – strategia wzornicza.

Spółka OPIFEX-SKA z siedzibą w Krzeszowie to mała rodzinna firma z długoletnią tradycją. Posiada uznaną markę na rynku i dużą grupę odbiorców oferowanych produktów. Podstawą oferty firmy jest produkcja opakowań drewnianych, gadżetów POS, regałów wystawienniczych i innych przedmiotów wspomagających działania reklamowo-promocyjne utrwalające dobry wizerunek firm. OPIFEX-SKA realizuje projekty agencji reklamowych, producentów i handlowców. Podejmuje się wykonania nietypowych i krótkich serii zamówień.

W związku z potrzebą kompleksowych zmian oraz dywersyfikacji oferty w dotychczasowej działalności, firma potrzebuje wsparcia, które wiążą się z zaangażowaniem działań wzorniczych. Aby wypracować korzystne rozwiązania dla dalszego rozwoju firmy, niezbędne jest przeprowadzenie dogłębnej, strukturalnej analizy prowadzonej działalności, wypracowanie nowych kierunków rozwoju i dopasowanie obecnych trendów dopasowanych do uwarunkowań funkcjonowania firmy. Ponadto Spółka wymaga profesjonalnego wsparcia w zakresie nowoczesnego modelowania dotychczasowych produktów, kreowania nowych modeli produktowych, a także reorganizacji cyklu projektowania, sprzedaży i komunikacji z klientem docelowym. Harmonogram realizacji audytu wzorniczego zostanie przygotowany zgodnie ze złożoną ofertą wykonawcy. Do planowanego audytu wyznaczono 8 ekspertów z udokumentowanym doświadczeniem w zakresie wzornictwa przemysłowego, strategii sprzedaży, marketingu oraz budowy strategii biznesowych. W działania projektowe będzie zaangażowany zarząd Spółki OPiFEX-SKA oraz kluczowi pracownicy. Działania audytowe zostaną przeprowadzone w terminie od 01.05.- 31.10.2019 roku.

Łączna wartość projektu wynosi 84 870,00, z czego wartość dofinansowania to 69 000,00 zł.